Plats är Seniorhuset på Grödingevägen 2 i Tumba.

För forskarrummet gäller anmälan till forskning@botvid.org senast klockan 10.00 samma dag (gärna tidigare). Invänta svar på att du fått en plats. 

Dag Tid Aktivitet (klicka på understruket för att följa länken)
                              Plan för Hösten 2022

                                       Kom ihåg – akuten@botvid.org är alltid öppen
a
5 sept Måndag 13.00-17.00  Forskarrummet öppet
14 sept Onsdag 18.30-21.00 Inflyttningsmöte. Kom och titta på våra nya lokaler. Föredrag av Lennart Rydberg om ångbåtstrafik på Mälaren.
19 sept Måndag 16.00-18.00 Medlemsmöte. Studiebesök på Riddarhuset
26 sept Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
3 okt Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
12 okt Onsdag 18.00-21.00 Forskarrummet  kvällsöppet
17 okt Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
19 okt Onsdag 19.00-21.00 Medlemsmöte. Föredrag av Tora Wall om ”Smörlycka, julbrödets magi och det heliga ölet
om mat och dryck i folktro och myter.
24 okt Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
31 okt Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
9 nov Onsdag 18.00-21.00 Forskarrummet  kvällsöppet
14 nov Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
21 nov Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
30 nov Onsdag 19.00-21.00 Medlemsmöte. Föredrag av Fredik Mejster om TV-programmet Genjägarna
5 dec Måndag 13.00-17.00 Forskarrummet öppet
14 dec Onsdag 18.00-21.00 Forskarrummet  kvällsöppet