Vi kommer att fortsätta med studiecirklarna:

– Nybörjarkurs i släktforskning
– Läsa gammal handskrift,
 
– MinSläkt
– Soldatforskning
och
– DNA – att tyda ditt svar

Intresset har varit stort och dessa cirklar återkommer.
Vi har också fått förfrågan och planerar för

– Fotoredigering/reparation/restaurering av dina gamla foto
– Skriv för din släkt / att göra släktbok

Om du är intresserad att vara med så hör av dig med din intresseanmälan.

För att underlätta insamling av idéer och önskemål från er så finns
en särskild e-postadress – cirkel”at”botvid.org (byt ut ”at” till @)

Till denna e-postadress anmäler du både intresse av att delta i någon
av de  cirklar som vi planerar och idéer/intresse/tankar på ny studiecirkel.

Av ditt e-postmeddelande bör framgå minst följande

– Vem du är (det krävs att du är medlem i föreningen) inkl telefon
– Vilken cirkel är du intresserad av
– Lämpliga/olämpliga dagar och tider
– Om det är ett förslag på ny cirkel du vill delta i eller leda
– Beskrivning av ämnet
– Lämpliga/olämpliga dagar och tider
– Förslag på cirkelledare eller om du kan åta dig det

Våra studiecirklar genomförs normalt i  i våra lokaler i Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba, men
vi kan även genomföra dem på andra platser.

PS. Har du ingen e-postadress så ring till någon i styrelsen DS.