BSF Bibliotek

Finns i Seniorhuset på Grödingevägen 42 i Tumba.
Ansvarig är Inger Feldhofer. Hon kan kontaktas på mail eller telefon 08-7782351

De senaste numren av de tidskrifter vi byter med andra föreningar finns här.

Vi har nu följande böcker som kan läsas på plats eller lånas hem.
E-böcker finns här via länk eller efter kontakt med någon i styrelsen.

Uppdaterad 2022-08-30

Boktitlar Författare
1600-talets jordbrukslandskap Mats Höglund                  
1900-talet. Liten släktforskarguide.
Sv. Släktforskarförbundets skriftserie Nr 4
Daniel Johnsson
Afrikafararna Christer Blomstrand
Almanacka för 500 år K-G Segland
Anor från landsvägen, Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 7 Bo Lindwall
Anor för släkten Eriksson i Sättna (Häfte) Oskar Norgren
Apelsinflickan Lena Kallenberg
Arkiv i Norrland nr 1-3 (Häfte) Oskar Norgren
Axevall Hus (Häfte) Björn Lippold
Bernadotte-ättlingar Ted Rosvall
Botkyrkabygd, Från Mälarstrand till Österhav Botkyrka kulturnämnd
Börja forska kring ditt hus och din bygd Per Clemensson/Kjell Andersson
Början till sluter. Laga skiftet och torp-
bebyggelse i Östergötland 1827-1865
Kalle Bäck
De första utvandrarna Alf Åberg                             
De röda ladornas folk Elsa Lagervik
Den indelte soldaten Jan G. Ljungström
Den oskyldige lantmätaren Mats Höglund                      
Det anno 1729 florerade Sverige Andreas Joacim von Henel
Det svenska dasset Kalle Bäck
DISGEN 2016 Grundkurs utgåva 1 DIS-Filbyter Bertil Lindqvist
DNA-test till släktträd Peter Sjölund
Domstolsforska, Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 10 Claes Westling
Emigrantforska på nätet. Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 16 Ted Rosvall, Anna-Lena Hultman
Emigrantforskning, Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 1 Anna-Lena Hultman, Ted Rosvall
Fader okänd,  Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 2, utg 1 Elisabeth Reuterswärd       
Fader okänd,  Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 2, utg 2 Elisabeth Reuterswärd        
Familjer i Edsele 1694 – 1808 Håkan Skogsjö
Familjer i Edsele 1694 – 1898 Oskar Norgren
Farfars mammas soffa Anna Bengtsson
Fittja – Landet ur havet Hans Carlberg
Forska Dokumentera Arkivera
Sv Släktforskarförbunds skriftserie nr2
Forska själv Leif Gidlöf
Forsmark och järnet Georg Jonsson
Framtiden, Ångermanland-Varia Årsbok 1995
Frivillighetens kyrka (Huddinge) Ingvar Tyllström
Fårad mark Niklas Cserhalmi
Första bananen vid Vattenverket Margareta Larsson
Gamla tiders sjukdomsnamn Olof Cronberg
Genvägar Magnus Bäckmark
Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige
A-G /  L-Sn  /  So-Ö
CM Rosenberg
Gods och gårdar, Jönköpings län, Band III
Grytsläkten Oskar Norgren
Grödinge socken Ivar Schnell
Grödinge, En sockens historia från medeltid till nutid Brita Söderberg
Handbok of Early Advertising Art Clarence P. Hornung
Handskrifter med kulturhistoria Margareta Grafström   
Hantverkare i Strängnäs Årsbok 2003
Hembygdsforska. Steg för steg Per Clemensson, Kjell Andersson
Historiska ALBY, dramatik, romantik,teknik Martin Rosén
Huddinges historia
nr 1. Ortsnamn i Huddinge
nr 2. Huddinges kyrkor och präster
nr 3. Befolkning, Bosättning och Näringsliv i
Huddinge 1950-1980
nr 4. Förnyelse av Centrum
nr 5. Huddinge i forntid
nr 6. Säterier och gårdar i Huddinge socken
nr 7. Kulturlandskap i Huddinge
nr 8. Huddinge vägnamn
Jan Paul Strid
Robert Bennd, Björn Lagervall
Bernt Mattson
Alf Nordström,  Jonas Ferenius
Lars Wikström
Ulf Sporrong
Alf Nordström
Inåsta Sv. Släktforskarförb handbok Nr 21 Roddy Nilsson
Hälsningar från Huddinge  (Häfte) Hans Björkman
Iselsta gammelgård och Iselsta by
Jakten på min släkt Sveriges Släktforskarförbund
Jordbruk och tvätterier Huddinge Hembygdsförening
Jubileumsnummer 1983-2013 Värmlandsanor
Judarnas historia i Sverige Carl Henrik Carlsson         Ny aug-22
Kartforskning. Sv. Släktforskarförb handbok Nr 3 utg 1 Karl-Ingvar Ångström &
Björn Johansson               
Klockaren, Vallfart i tid och rum Erik Lindholm
Knekten i Helg och socken Björn Lippold
Kom igång med din släktforskning Eva Johansson
Kring Uttran Bengt av Klintberg            
Kronobåtsman Thomas Mattsson Jupiter Oskar Norgren
Krumelurer i Arkiven – en pedagogisk resurs Karin Sjöberg, 
Skånes Arkivförbund 
Kyrkan-Lagen-Människan (Häfte)
Kyrkoforska
Sv Släktforskarförbunds handbok nr 20
Anna-Karin Westerlund
Markus Gunshaga
Källkritik och källhänvisningar
Sv Släktforskarförbunds handbok nr 11
Michael Lundholm
Latin för släkthistoriker, tredje utökade upplagan Urban Sikeborg                Ny aug-22
Långholmen den gröna ön Redaktör Carl-Johan Kleberg
Läsebok för släktforskare Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell
Mantalsforska. Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 8 Magnus Bäckmark
Matrikel över Civile Embets- o Tjenstemän i riket 1859
Matrikel över tjänstemän vid Svenska Järnverk
och Järngruvor
Medan de var på väg Lennart Silverbark                    
Min ana kommer ifrån Stockholm Ulf Berggren
Min Släkt, Handbok i släktforskarprogrammet Elinor Elmborg                  
Nybyggare i Folkhemmet
Invandrarminnen från Norra Södermanland
Bror-Erik Ohlsson m fl
Ordbok för Släktforskare Henrik Anderö
Ordbok för släktforskare ny utgåva 2008 Kent Andersson & Henrik Anderö
Ordna ditt släktarkiv P-O Bergman. I Carlsson, B Nilsson
Ortsnamn i Östergötland Gösta Franzen
Porträttfynd Mikael Hoffsten och
Ted Rosvall
Riksarkivets förteckning över folkrörelsearkiv
Rosenberg – Geografiskt lexikon
Rättshistoria för släktforskare Barbro Nordlöf
Skriv för din släkt Eva Johansson (E-bok)
Släkt och Hävd 1952 – Genealogiska Föreningen
Släkten … 1 Sveriges Släktforskarförbund
Släkten … 2 Sveriges Släktforskarförbund
Släkten Holmgren från Tryndberg Oskar Norgren
Släkten Trädgårdh från Skåne Kurt G Trädgårdh
Släktforska i Städer
Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 18
Bo Lindwall & Claes Westling
Släktforska i Tyskland Christian Kirchner & Mikael Hoffsten
Släktforska med DNA,
Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 9
Peter Sjölund        
Släktforska med KARTOR.
Sv. Släktforskarförb handbok Nr 3 utg 2
Karl-Ingvar Ångström &
Björn Johansson                    
Släktforska om Sjöfolk
Sv. Släktforskarförb handbok Nr 16
Eva Johansson                  
Släktforska steg för steg (flera utgåvor) Per Clemensson, Kjell Andersson
Släktforska utanför Norden
Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 19
Thomas Fürth                         
Släktforska vidare Per Clemensson, Kjell Andersson
Släktforskarens Arbetsbok Jorge Lintrup                          
Släktforskarens lilla faktabok nr 1 Mikael Hoffsten                                  
Släktforskarens lilla faktabok nr 2 Mikael Hoffsten                  
Släktforskarens lilla faktabok nr 3 Mikael Hoffsten                   
Släktforskarförteckning från Finland 1989
Släktforskarna och Krigsarkivet.
En vägvisare till de militära källorna
Släktforskning, fortsättning Gunilla Didriksson       
Släktforskning, grundkurs Gunilla Didriksson             
Släktforskning i Danmark, Sv. Släktforskarförb Gitte Christiansen & Kathrine Tobiasen
Släktforskning i Finland, Sv. Släktforskarförb Ritva Winter
Släktforskning i Norge, Sv. Släktforskarförb Rune Nedrud
Släktforskning på riktigt Håkan Skogsjö
Släktforskningens mysterium Ewa Johansson
Smedforska,    Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 5 Ulf Berggren
Soldatforska,   Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 4 Lars Ericson Wolke
Soldatforskning. En kort handledning Björn Lippold
Spanskans år Åke Lundgren
SSF:S ”Föreläsningsbank” 1996
SSF Årsböcker  1988 – 2014 Sveriges Släktforskarförbund
SSGF:S Skriftserie 3. Riksarkivet och släktforskaren Lars Hallberg m.fl.
Stockholmsforska Mikael Hoffsten
Stockholm från A till Ö Söderort Hans Harlén
Stockholms Kärlek Lena Kallenberg
Svenska sjukdomar i gångna tider Gunnar Lagerkranz
Svenska Smedsläkter nr 1-2 Föreningen för
Smedsläktsforskning
Svenska Släktkalendern 1976                                               
Svenska Släktkalendern 2016
Svenskfinska relationer Maria Sjöberg & Birgitta Svensson
Så minns jag min barndoms Tumba Carl-Gustaf Lilje
Sörmlandsbygdens årsbok
Södermanlands, Färdvägar o vandringsleder Mårten Sjöbeck
Teds tankar (Kåserier från ordförande
i Sv SFF 2000-2008)
Ted Rosvall
Tidig medeltid Lars Bägerfeldt
Tolka rätt. Handledning i tolkning av gamla handskrifter Torbjörn Wahlström, Thorult Imselius
Tolka rätt Fördjupning Torbjörn Wahlström, Thorult Imselius
Torp i Taxinge Turinge-Taxinge Hembygdsförening
Torp i Turinge Turinge-Taxinge Hembygdsförening
Torp, torpare och torpinventeringar Sv Hembygdsförbundet
Torp och torpare i Grödinge Stig Geber och Sven Brask
Grödinge Hembygdsförening 1986
Tullingetraden, Historien om en gammal farled Martin Rosén
Tumba – Från kvarnboställe till municipalsamhälle Sammanställd av
Nancy Svensson, PRO
Uniformen berättar Mikael Hoffsten
Underbefälets historia, minnes skrift Albin Widén
Uppsats nr 10 och 11 Helsingfors Släktforsförbund
Utvandring från Botkyrka Sten Almqvist
Vad kostade det? Lars O Lagerqvist
Vad står det?
Sv. Släktforskarförb handbok Nr 14
Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell
Vallonbruksminnen Olov Isaksson
Vallonska rötter
Sv. Släktforskarförb handbok Nr 13
Sällskapet Vallonättlingar
Vem är jag? Sassa Buregren
Vild och oregerlig Urban Johansson
Våra anor i Härjedalen Oskar Norgren
Våra förfäder Utgåva 6                 Rune Pettersson BSF (E-bok)
Våra förfäder del 2 Hur såg det ut Rune Pettersson BSF (E-bok)
Våra traditioner Anita Larson
Vägen till dina rötter Ewa Nilsson
Vägnamn i Botkyrka S G Broström & Lars Sverin
Välkommen till Hörset Iris Bengtsson & Irma Svensson
Värmlandsanor jubileumsnummer 1983-2013
Widing-en släkt i byn Getebol och gårdarna runt omkring Ulla Comérus
Årstafruns dolda dagböcker Kristina Ekero Eriksson
Överhet och allmänhet Bror-Erik Olsson