Styrelse 2022: (för att skicka mail byt ut ”at” mot @)

Ordförande Carin Johansson 070-591 42 88
carin”at”medicalservice.se
V. ordförande Mats Johansson 072-722 48 17
mats”at”botvid.org
Sekreterare Anita Karlsson 070-331 09 16
grytstigen”at”gmail.com
V. sekreterare Monica Andersson 070-628 99 11
monica.andersson”at”storskiftet.se
Kassör Inger Feldhofer 070-625 77 76
inger”at”feldhofer.se
Ledamot Charlotta Eskilson 070-667 79 64
charlotta.eskilson”at”gmail.com
Suppleant Kjell Hanses 070-377 56 04
kjell.g.hanses”at”gmail.com
Suppleant Bo Pettersson 070-218 11 73
bocpettersson”at”ownit.nu
Webbansvarig Mats Johansson 072-722 48 17
AnletsBladet:
Ansv utg. Carin Johansson 070-591 42 88
Redaktör Arne Mattsson 08-530 371 16
Revisor Roland Gustafsson
Revisor Ulla-Britt Magnusson

Beskrivning av Botvidbygdens Släktforskarförening (BSF) rutin för hantering av personuppgifter.