Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF)

… har som ”ändamål att inom Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner med omnejd förena dem som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning med syfte att främja dessa forskningsområden”.

Föreningen bildades den 9 november 1987 och då antogs föreningens stadgar och namn. Den 1 januari 1988 betraktas dock som den officiella startdagen. Föreningen är således drygt 30 år gammal. BSF är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

 BSF arrangerar årligen ett antal medlemsmöten med program inriktat på släktforskning. Vidare genomförs ett par studiebesök till arkiv, myndigheter eller annan plats av intresse för medlemmarna. Föreningen erbjuder personlig hjälp med släktforskning, dels genom hålla Forskarrummet öppet (Öppet Hus)enligt kalendern, dels genom den elektroniska hjälpen ”Botvidsakuten”, som alltid är tillgänglig. Föreningens medlemsblad ”Anletsbladet” ges ut fyra gånger per år.

BSFs aktiviteter är i regel förlagda till Seniorhuset på Grödingevägen 2. Där finns möteslokaler, datorer, bibliotek etc. för medlemmarnas olika aktiviteter. Parkering finns intill i Tumba Centrum.

Föreningen har cirka 200 medlemmar.

Föreningens plusgirokonto är 419 06 23-1.