Välkommen till BSF registreringsprojekt

Välkommen till Projekt - Födda, vigda och döda i Botvidsbygden 1664-1900

Projektet genomförds från oktober 2014 och omfattar
Botkyrka, Huddinge, Grödinge och Salems församlingar

Vill du hjälpa till att registrera så boka en registeromgång på
register@botvid.org med angivande av vad du vill registrera:

- Vilken typ av bok (födda, vigda eller döda)
- Hur många poster
- Svårighetsgrad (svårt, jättesvårt eller ännu svårare)
- Om du vill vilken församling du helst jobbar med.

För att kunna delta i registreringsprojektet krävs att du har tillgång till
Arkiv Digitals eller SVARS digitala bildarkiv, samt ett program som kan läsa
och skriva excelformat.

Frågor, resultat etc sänds till register@botvid.org

Efter att du bokat en omgång att registrera kommer du att erhålla ett mail med
en excel-fil i att skriva in resultatet i samt en fil med registreringsanvisningar
som också finns här.

Exempel på färdig fil finns här (kräver lösenord)

Botkyrka fvd 1852-1900 Excel 2010

Botkyrka fvd 1852-1900 Excel 1997-2003

 

Ansvariga för registerprojektet är

Mats Johansson och
Inge Andersson