OBS: Om inte annan anges är aktiviteten i Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba
 
Dag Tid

Aktivitet (klicka på understruket för att följa länken)

                                                    Våren 2019

                                       Kom ihåg - akuten@botvid.org är alltid öppen
a
16 jan Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

23 jan Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

30 jan Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

6 febr Onsdag 18.00-21.00

Forskarrummet kvällsöppet

13 febr Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

20 febr Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

21 febr
 
Torsdag
 
19.00-21.00
 
Medlemsmöte
Kekke Stadin
"Det titelsjuka 1800-talet"
27 febr Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

6 mars Onsdag 18.00-21.00

Forskarrummet kvällsöppet

13 mars Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

20 mars Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

21 mars
 
Torsdag
 
19.00-21.00
 
Årsmöte - därefter föredrag av
Fredrik Mejster om skilsmässor förr
27 mars Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

3 april Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

10 april Onsdag 18.00-21.00

Forskarrummet kvällsöppet

17 april Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet INSTÄLLT

24 april Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

25 april
 
Torsdag
 
19.00-21.00
 
Medlemsmöte
Karin Borgkvist Ljung
- Mat och recept i arkiven
8 maj Onsdag 18.00-21.00

Forskarrummet kvällsöppet

15 maj Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet

22 maj Onsdag 18.00-19.30 Medlemsmöte - Studiebesök Tumba Bruk
29 maj Onsdag 13.00-17.00

Forskarrummet öppet