Är du nyfiken på Botvidsbygdens Släktforskarförening?

Vill du bli medlem?

Då gör du på något av följande sätt

- Ta kontakt med någon ur Styrelsen via telefon eller mail

- Kom till ett av våra medlemsträffar. När de är finner du under Aktuellt
  och i sista numret av AnletsBladet.

- Besök oss när vi har öppet i Forskarrummet

Årsavgiften för 2019 är 220:-, familjemedlem 70:-.
Avgiften sätts in på plusgirokonto 419 06 23-1.


VÄLKOMMEN