Årsmöte lördagen den 27 mars 2021 kl 13.00
digitalt med programmet Zoom 

Handlingarna läggs ut efterhand som de blir klara

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse år 2020
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsplan för 2021
Budgetförslag 2021
Valberedningens förslag

Protokoll

Årsmötesprotokoll