Årsmöte torsdagen den 19 mars 2020 kl 19.00
 i Broängsgården, Tumba

Årsmötet den 19 mars 2020 är inställt!

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset hänvisar vi till
myndigheternas rekommendationer. Med tanke på att många av våra
medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga
komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra
restriktiv med alla slags möten.
Omsorgen om medlemmarna måste gå först.

Vi återkommer med en ny kallelse så snart vi bedömer att riskerna
för smittspridning har avtagit.

Styrelsen
 

Handlingarna läggs in efterhand som de blir klara
(vissa av länkarna fungerar inte innan dess)

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse år 2019
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsplan för 2020
Budgetförslag 2020
Valberedningens förslag

Protokoll

Årsmötesprotokoll