Årsmöte torsdagen den 19 mars 2020 kl 19.00
 i Broängsgården, Tumba

Handlingarna läggs in efterhand som de blir klara
(vissa av länkarna fungerar inte innan dess)

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse år 2019
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsplan för 2020
Budgetförslag 2020
Valberedningens förslag

Protokoll

Årsmötesprotokoll