Årsmöte den 21 mars 2018 kl 19.00
 i Broängsgården, Tumba

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse år 2017
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsplan för 2018
Budgetförslag 2018
Valberedningens förslag

Styrelsens förslag - medlemsavgift 2019

Protokoll

Årsmötesprotokoll