Årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl 19.00
 i Broängsgården, Tumba

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse år 2018
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsplan för 2019
Budgetförslag 2019
Valberedningens förslag

Protokoll

Årsmötesprotokoll