Styrelse 2021: (för att skicka mail byt ut "at" mot @)

Ordförande  Carin Johansson 070-591 42 88
carin"at"medicalservice.se
V. ordförande  Mats Johansson 072-722 48 17
mats"at"botvid.org
Sekreterare  Anita Karlsson 08-530 333 10
grytstigen"at"gmail.com
V. sekreterare  Monica Andersson 070-628 9911
monica.andersson"at"storskiftet.se
Kassör  Inger Feldhofer 070-625 77 76
inger"at"feldhofer.se
Ledamot  Charlotta Eskilson  070-667 79 64
charlotta.eskilson"at"gmail.com
Suppleant  Kjell Hanses 070-377 56 04

kjell.g.hanses"at"gmail.com
Suppleant  Barbro Eriksson 070-574 26 81
boer41"at"gmail.com
Webbansvarig  Mats Johansson 072-722 48 17
Anletsbladet:    
Ansv utg.  Carin Johansson 070-591 42 88
Redaktör  Arne Mattsson 08-530 371 16
     
Revisor Roland Gustafsson  
Revisor Ulla-Britt Magnusson  

Beskrivning av Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF)
rutin för hantering av personuppgifter.