Styrelse 2018: (för att skicka mail byt ut "at" mot @)

Ordförande  Carin Johansson 08-778 02 51
carin"at"medicalservice.se
V. ordförande  Mats Johansson 08-608 23 96
mats"at"botvid.org
Sekreterare  Anita Karlsson 08-530 333 10
grytstigen"at"gmail.com
V. sekreterare  Ulla-Britt Magnusson 08-530 352 02
ulla-britt.magnusson1"at"comhem.se
Kassör  Inger Feldhofer 08-778 23 51
inger"at"feldhofer.se
Ledamot  Charlotta Eskilson 070-6677964
charlotta.eskilson"at"gmail.com
Ledamot Monica Andersson 08-531 77 911
monica.andersson"at"storskiftet.se
Suppleant  Arne Mattsson 08-530 371 16

armatt"at"telia.com
Suppleant  Barbro Eriksson 070-574 26 81
boer41"at"gmail.com
Webbansvarig  Mats Johansson 08-608 23 96
Anletsbladet:    
Ansv utg.  Carin Johansson 08-778 02 51
Redaktör  Arne Mattsson 08-530 371 16
     
Revisor Roland Gustafsson  
Revisor Rolf Lindmark  

Beskrivning av Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF)
rutin för hantering av personuppgifter.