Källa: SCB

Karta över Sveriges församlingar 1992
Församlingsnummer finns på Skatteverkets hemsida.
Varje län omfattar flera sidor som öppnas var för sig.

Bokst  Nr Län Sida
AB 01 Stockholms län 6  7  9
C 03 Uppsala län 10  11
D 04 Södermanlands län 12  13
E 05 Östergötlands län 14  15  16  17
F 06 Jönköpings län 18  19
G 07 Kronobergs län 20  21
H 08 Kalmar län 22  23
I 09 Gotlands län 24  25
K 10 Blekinge län 26  27
L 11 Kristianstads län 28  29  30  31
M 12 Malmöhus län 32  33  34  35  37
N 13 Hallands län 38  39
O 14 Göteborgs och Bohus län 40  41  42  43
P 15 Älvsborgs län 44  45  46  47
R 16 Skaraborgs län 48  49  50  51
S 17 Värmlands län 52  53
T 18 Örebro län 54  55
U 19 Västmanlands län 56  57
W 20 Kopparbergs län 58  59
X 21 Gävleborgs län 60  61
Y 22 Västernorrlands län 62  63
Z 23 Jämtlands län 64  65
AC 24 Västerbottens län 66  67
BD 25 Norrbottens län 68  69