Övning 9   2011-01-18 - Renskrift

Lösningsförslag:

Elin
Nilsdott
Lillawanbåsa     
d. 21.Septembr
Christnades Nils Pehrssons och Ingeborg Jonsdotters
äkta dotter vid Namn Elin i Lillawanbåsa
Enart Swenssons hust Karin ibm bar det.
Faddr Båtsm Anders Liten ibm:
dr Jacob Johansson på Qwalmsöö
Barnet föddes d 18.Sept om aftonen

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan