Övning 8   2009-11-07 - Renskrift

Lösningsförslag:

den 14 decemb 1794 begrofs gårdmannen Anders Jönsson från
Sanda, på Wyrkö kyrkiogård och blef död den 9e dito af
ålderdoms bräcklighet. dess ålder 69 år.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan