Övning 7   2009-10-03 - Renskrift

Lösningsförslag:

[Vänstra halvan]

 

1                    Tillgångar                                                   Banco

2                    Guld

3                    1. st Fingerring om 2 dukater 10

4                    1.Urnyckel med Vidhängande

5                    guldbeslagen hårkedja jem

6                    te 2ne fjäderringar Omkring

7                    2 dukater                             10                  20

8                    Silfver

9                    1.Fickur                               10

10                  1. Rakask. 9lod á 1.5.4

11                  1.Rakborste 2.lod

12                  1.par sporrar 13.lod

13                                        Transport       10                  20

 

[högra halvan]

 

1                                          Transport       10                  20

2                    1. Snusdosa med Elfenben

3                    och glas i locket Om.

4                    kring  5.lod      .

5                    Summa 29.lod á 1.5.4 32 10 8.                  42.10. 8.

6

7                    Pläter

8                    1. Skrifdon                                                2.

9

10                  Koppar

11                  1 st Skål om 1½ #

12                             á 26 [Skilling] 8 [runstycke]          .    40

13                                        Transport                             65. 2. 8.

Räkneövning: Ja - matematiken stämmer

Totalräkningen

Börja med att räkna runstyckena. Det är 8
Lägg ihop skillingen. Det är 10+40 = 50 dvs 1riksdaler+2 skilling
Och så riksdalern 20+42+2+1(från skillingarna) = 65

 

Del för del - Silvret

29 lod á 1.5.4


29 gånger 4 runstycke =  116 runstycke
116 runstycke = 9 skilling 8 runstycke (9x12=108 rest 8)


29 gånger 5 skilling = 145. Lägg till 9 från runstyckena = 154 skilling

154 skilling = 3 riksdaler 10 skilling (3x48=144 rest 10)

 

29 riksdaler + rest 3 från skilling = 32 riksdaler

 

Svar: 32.10.8

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan