Övning 7   2009-09-14

Här kommer ett ganska enkelt dokument att börja hösten med!

Dokumentet är ur bouppteckningen efter avlidne Ryttmästaren
vid fd Lätta Lifdragonerna Gustaf Gyllenberg som avled den 8:e
december 1849.

Vilka ägodelar är det som han hade?

Vad var de värda?

Försök räkna ihop och se om det stämmer.
(Det är ju inte decimalsystemet utan mellan år 1776 och 1855 är
1 riksdaler = 48 skillingar, 1 skilling = 12 runstycken)

 

Här är dokumentet.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan