Övning 6   2009-05-13 - Renskrift

Frågor:
1) Vem har har skrivit det?
- Friherre Claes Fleming

2) När är dokumentet skrivet?
- 12 augusti 1586

Kommentar: Brevet har en kursiv, lutande stil med antydan till
öglebrytning (se bokstaven r). Bokstaven e har också ändrat
form från den latinska formen som brukades under 1400-talet
fram till slutet av 1500-talet. Stavningen, t ex hw, ffu och ff för
v-ljud pekar dock på 1500-tal, liksom infinitivändelsen –e som
försvinner i början av 1600-talet. Brevet är daterat till 86. Att
utelämna århundradet var vanligt under 1500-talet.
Ett annat sätt att datera brevet till rätt århundrade är att slå upp
Claes Fleming i ett uppslagsverk. Han dog 1597. 

3) Det nämns ett namn i ingressen på sida 1 och samma namn samt två
    ytterligare i den löpande texten på sid 2. Slutligen nämns författaren
    till dokumentet? Men vad heter de inblandade?
- Sid 1: Lasse Peerson
  Sid 2: Lasse Peerson, Swän Phalm Iijnson, Jonn Larson
  Författaren:  Claess Flemingh

4) Försök även att läsa hela texten - Vad står det (bokstavstroget - ord för ord)?
- Här är mitt förslag på lösning (Renskrift). Har ni annan tolkning hör gärna av er.

Anm: Not1 i renskriften: "Aambörd och Stranda Häre[de]r" låg/ligger i
Kalmar län.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan