Övning 5   2009-04-08 - Renskrift

Här är mitt förslag på lösning. Har ni annan tolkning hör gärna av er.

Längst ner finns även mitt förslag på familjeträd med den information
jag fått ur Bouppteckningen. Observera att det inte framgår vem som
är moder till barnen. En koll i husförhörslängden visar att de fyra sista
är Maria Kristina moder till men inte de fyra första!

Renskrift och familjeträd

- Kommentar

Myntenheten i förteckningen är krona och öre. Dessa började användas
1873. Innan dess var det Riksdaler och ören mellan 1855-1873.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan