Övning 4   2009-03-22 - Renskrift

Här är mitt förslag på lösning. Har ni annan tolkning hör gärna av er.

- Vad står det (bokstavstroget - ord för ord)?

1     Utdrag af dombo-
2     ken, hållen å Laga Tin-
3     get med Lule Tingslag
4     den 9de October 1797

- Kommentar

Lutande skrift med kraftig öglebrytning.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan