Övning 3   2009-03-08 - Renskrift

Här är mitt förslag på lösning. Har ni annan tolkning hör gärna av er.

- Vad står det (bokstavstroget - ord för ord)?

Renskrift (klicka på länken)

- Vilka är myntenheterna?
Myntenheterna riksdaler, skilling och runstycken.

- När användes de?

Angivandet av riksgäldssedlar R.s.g. tidsbestämmer dokumentet till
perioden 1789-1855. Det är skrivet med latinska bokstäver vilket
tyder på 1800-tal. Dokumentet är en skomakarräkning.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan