Övning 2   2009-02-22 - Renskrift

Här är mitt förslag på lösning. Har ni annan tolkning hör gärna av er.

- Vad är det för dokument?    
Det är ett hovrättsutslag från Åbo Hovrätt angående begäran om omvandling av spöstraff till
fängelse på vatten och bröd pga den dömdes hälsa och risk för han liv.

- När är det skrivet?               
Utslaget är den 10 Maj 1815, så dokumentet är skrivet strax därefter.

- Vad står det (bokstavstroget - ord för ord)?

Renskrift (klicka på länken)

- Kommentarer:

Dokumentet är bara ett år yngre än "Läsövning 1" men har en helt annan stil.

Detta dokument är skrivet i en sen variant av den nygotiska (tyska) stilen.
Öglebrytningen är påtaglig, men jämfört med 1700-talsstil så är skriften
tämligen kompakt och bokstäverna inte så utsmyckade som tidigare

Underskriften är även här av E G Sylvius.

Sist står bokstävena L S vilket står för "locus sigilli", vilket är latin för
"plats för sigillet". Det avser det ställe under namnteckningen i en avskrift,
där sigillet finns i originalhandlingen. Här markerar det troligen avdelad
plats för sigillet innan det sätts dit.

Hur gick det då för "Henric Ericsson Sten" ? Det förtäljer inte historien
men han fick sina spöstraff den 13 juni 1815 och undergick kyrkoplikten
den 18 juni 1815 i Saltviks kyrka. Här är intyget!

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan