Övning 1   2009-01-27 - Renskrift

Här är mitt förslag på lösning. Har ni annan tolkning hör gärna av er.

- Vad är det för dokument?    
Det är ett hovrättsutslag från Åbo Hovrätt angående ett slagsmål.

- När är det skrivet?               
Utslaget är den 13 Februari 1816, så dokumentet är skrivet strax därefter.

- Vad står det (bokstavstroget - ord för ord)?

Renskrift (klicka på länken)

- Kommentarer:

Dokumentet är skrivet i den latinska stilen. Enstaka nygotiska element finns kvar,
tex den höga varianten av bokstaven "s" i början och mitten av ord.

Underskriften är ytterst svårläst. För att tolka dem så måste man ofta läsa flera dokument
eller ha tillgång till bemanningslista. Efternamnet Sylvius (vackert "s" på slutet eller hur)
går att tolka. Initialerna är svårare och skall vara E G.

Sist på sidan 1 (rad 22) står coll. som är en förkortning för Collationerat som
innebar att sidan var motläst, dvs jämförd och stämde.

På rad 4 står titeln Skräddarene i plural. Observera det lilla e:et på slutet. Utan "e"
så saknar Carl Holm titel och det är absolut inte normalt.

Det förekommer några "gammalsvenska" ord som inte är så vanliga nu. Det är
viktigt att tänka på detta när man försöker tolka svårlästa ord. Exempel på
detta är orden meranämnde och nästlidet.

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan