Övning 10   2013-02-07 - Renskrift

Lösningsförslag:

1

År 1811. d. 13. Junii utbryt i Ljunitz hä-

2

rad afton en stark folksamling sig up bådad

3

ifrån flera orter til Röinge-Änker. swåra

4

upträden af drängar etc - som med Mili

5

tairisk styrka måtte Skingras. Vid Krage-

6

holm Simontorps och Klågerup blefwo flera

7

dödskutna, tillfånga tagna. Regemente

8

na lågo inqvarterade, patrullerade, up

9

sökte transporterade från et ställe til et

10

annat manniskor, misstrodda, upgifna

11

brottsliga til befälhafwarna och domstolar.

12

Genom Guds besynnerliga nåd blef denna

13

anläggning til et svårt upror hämmad

14

och öfvervunnen

tillbaka till läsövningar
tillbaka till förstasidan