Föreningens informationsblad utkommer normalt med 4 nummer per år.

BSF byter tidskrifter med ett stort antal andra föreningar. Dessa finns i Forskarrummet.
Vilka dessa föreningar är finns under länkar.

2021

NR 2 APRIL                         Senaste nummer!! 
NR 1 FEBRUARI  
- bilaga medlemsavgift
- bilaga dagordning
- bilaga Zoom-instruktioner   
 

Äldre årgångar

2020
NR 4 DECEMBER                                 
NR 3 SEPTEMBER                           
NR 2 APRIL                                        
NR 1 FEBRUARI    bilaga En soldatfamilj i Södermanland
                               

2019 2018
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER
 bilaga recept
NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL
 bilaga Bouppteckningar
 och kor
NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2017  2016
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL  NR 2 APRIL 
NR 1 FEBRUARI   NR 1 FEBRUARI
   
2015 2014
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER   
NR 2 APRIL    NR 2 APRIL
Bilaga: L-G Lindströms artikel i sin helhet NR 1 FEBRUARI
NR 1 FEBRUARI        
   
2013 2012
NR 4 NOVEMBER   NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL  NR 2 APRIL 
NR 1 FEBRUARI   NR 1 FEBRUARI  
   
2011 2010
NR 4 NOVEMBER  NR 4 NOVEMBER 
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL  NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2009 2008
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2007 2006
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2005 2004
NR 4 NOVEMBER NR 5 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 4 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 3 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 2 FEBRUARI
  NR 1 JANUARI
   
2003 2002
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2001 2000
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
1999 1998
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
EXTRANR MARS NR 1 FEBRUARI
NR 1 FEBRUARI